2023-10-19 13:26Nyheter

Svensk sjuksköterskeförening fördömer angrepp på sjukvårdsinrättningar

#nursesforpeace

Svensk sjuksköterskeförening kräver att de internationella reglerna om medicinsk neutralitet respekteras.

Tillgång till sjukvård är en mänsklig rättighet och varje attack mot patienter, närstående och sjukvårdspersonal är oacceptabel. 

Sjuksköterskor i krigsdrabbade områden måste få utföra sitt arbete utan att behöva frukta våld och angrepp. Sjukvårdsinrättningar måste skyddas från att bli måltavlor vid krig och konflikter. 

Vi uppmanar det internationella världssamfundet att snarast ta till kraftfulla åtgärder för att skydda sjukvårdsinrättningar och säkerställa säkerheten för civilbefolkning och hälso- och sjukvårdspersonal.


Om Svensk sjuksköterskeförening

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsförening. Vi är en ideell förening som företräder professionens kunskapsområde omvårdnad. I över hundra år har vi tagit ansvar för och engagerat oss i omvårdnad – i forskning, etik, utbildning och kvalitet – för patientens, vårdens och hela samhällets bästa.


Kontaktperson(er)

Kanslichef
Marie Östlund Iwarzon