Svensk sjuksköterskeförening


Pressrum

Svensk sjukvård mår inte bra

En informationsfilm om vårdens viktigaste fråga, sjuksköterskans och omvårdnadens betydelse för patientsäkerhet, patienter och närstående.
File type:video
License:Media use
Visa